Mataró

Vot per correu

  • Actualizado:
  • Creado:

Tot el que et cal saber per votar per correu

Com pots votar per correu si el 21 de desembre no pots anar al teu col·legi electoral?

Si el dia de les eleccions preveus que no podràs anar al teu col·legi electoral per votar presencialment, no has de renunciar al teu dret a vot, pots fer-ho per correu. La tramitació és senzilla.

Cal que t’adrecis a qualsevol Oficina de Correus (Consulta el Cercador d’Oficines de Correus) personalment i amb l’original del DNI i omplir i signar el formulari de sol·licitud de vot per correu, indicant l’adreça (qualsevol punt el territori espanyol) on vols rebre la documentació. Aquesta sol·licitud s’ha de fer abans de l’11 de desembre i és un tràmit gratuït.

La delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral Provincial corresponent, farà arribar a l’adreça indicada tota la documentació necessària per al vot per correu, és a dir:

Les paperetes de totes les candidatures presentades a la teva circumscripció.

El certificat d’inscripció al Cens Electoral de l’elector o electora.

Un sobre adreçat al president o presidenta de la mesa en la qual us correspon votar
Un full d’instruccions

Aquesta documentació arribarà a l’adreçada indicada per correu certificat i el funcionari o funcionària de Correus només el lliurarà personalment a l’elector o electora; en cas de no trobar-se a l’adreça indicada, caldrà que es desplaci personalment a l’Oficina de Correus indicada per tal de recollir la documentació.

Cal introduir el sobre de votació en el sobre adreçat al president de la mesa electoral, juntament amb el certificat d’inscripció al cens electoral. Cal portar aquest sobre a qualsevol Oficina de Correus i enviar-ho per correu certificat. La certificació del vot per correu és gratuïta i no cal que es faci personalment. La data màxima per fer aquest últim pas acaba el 17 de desembre, inclòs.

Com tramitar el vot per correu en el cas dels electors i electores malaltes i/o incapacitades?

En el cas dels electors i electores que pateixen una malaltia o incapacitat que els impedeix desplaçar-se a l’Oficina de Correus, caldrà procedir de la següent manera:

cal acreditar la malaltia o incapacitat mitjançant un certificat mèdic oficial, que redacten els metges i metgesses de manera gratuïta
cal disposar d’un poder notarial que atorgui a una tercera persona els poders per fer la tramitació del vot per correu. El desplaçament del notari al domicili de l’elector o electora és gratuït.
amb el certificat mèdic i el poder notarial, la persona representant de l’elector podrà tramitar el vot per correu a qualsevol Oficina de Correus (seguint les pautes indicades a l’apartat anterior) , abans de l’11 de desembre.
un cop hagi rebut tota la documentació, cal tornar a Correus per certificar el sobre amb la papereta triada, com a màxim el 17 desembre.

 

Què cal fer en el cas dels electors i electores residents a l'estranger?

Els electors i electores residents de forma permanent a l’estranger que vulguin exercir el seu dret al vot, cal que estiguin inscrits al Cens de Residents Absents (CERA). Caldrà assegurar que esteu degudament inscrits al cens, trucant al Consolat o bé fent la consulta per Internet al web de l’INE si disposes de certificat electrònic.

Les dates claus són:

28 d’octubre, comença el termini de sol·licitud del vot
Del 3 al 10 de novembre, consulta del cens i possibles reclamacions al Consolat per errors censals
22 de novembre, darrer dia de sol·licitud del vot
A partir del 25 de novembre, recepció de les paperetes de votació i documentació
Fins el 16 de desembre, tramesa per correu certificat del vot
Del 17 al 19 de desembre, votació en urna al Consolat

 

Sol·licitud del vot

Els electores i electores que resideixen permanentment a l'estranger, i vulguin votar en les Eleccions Autonòmiques, prèviament hauran de sol·licitar-ho. Per a això, hi ha dos opcions, per internet,  o per correu postal:


Opció Internet

Aquesta forma de sol·licitud del vot possibilita que els enviaments puguin realitzar-se per Internet i facilita el vot a molta gent; perquè puguis sol·licitar el vot per internet l'imprès de sol·licitud et serà remès d'ofici i en ell trobaràs una Clau de Tramitació Telemàtica (CTT), generada per cada elecció i cada elector, amb aquesta única finalitat. Amb aquesta clau es podrà accedir per internet a la sol·licitud. També podràs fer la sol·licitud si disposes d’un certificat electrònic reconegut associat amb el DNI.

pàgina web: https://sede.ine.gob.es/Solicitud_voto_CERA   allà hauràs d'identificar-mitjançant el certificat electrònic o amb la CTT que hauràs rebut en la comunicació.
Hauràs de seguir les instruccions i adjuntar una imatge escanejada, d’un dels documents relacionats (Important: no posis accents i el document que has d'adjuntar no ha de pesar més de 110K perquè pot donar problemes)

Còpia del DNI.
Còpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles.
Certificació de nacionalitat (d'expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada en què estigui inscrit).
Certificat d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d'expedició gratuïta pel consolat o Ambaixada en què estiguis inscrit).​

​Un cop acabat el procés podràs obtenir un justificant del registre electrònic de la presentació de la sol·licitud.

 

​Opció Correu Postal
 
Emplenar l'imprès de sol·licitud que li remetrà l'Oficina del Cens.

Acompanyar l'imprès de sol·licitud d'un dels següents documents:

Fotocòpia del DNI.
Fotocòpia del Passaport expedit per les autoritats espanyoles.
Certificació de nacionalitat (d'expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada en què estiguis inscrit).
Certificat d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d'expedició gratuïta pel consolat o Ambaixada en què estigui inscrit).

Remetre-ho tot com més aviat millor, i en tot cas no més tard del 22 de novembre, a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província en el cens on estiguis inscrit a Espanya.

 

Recepció de la documentació per votar

Un cop proclamades les candidatures i finalitzat el termini de recursos, l’Oficina del Cens Electoral li enviarà la documentació per votar: fins a l’1 de desembre. La recepció varia en funció del servei postal del país.

En què consisteix aquesta documentació electoral que remet l'Oficina del Cens Electoral?

Un full informatiu.
Paperetes i sobres de votació.
Dos certificats d'inscripció en el cens electoral.
Sobre adreçat a la junta electoral provincial.
Sobre adreçat al Consolat o Ambaixada.
Imprès per a la devolució de les despeses de la tramesa del vot per correu.

Ja pots votar

Un cop rebuda la documentació hauràs de seleccionar la teva opció de vot:

Introduir la papereta corresponent a la candidatura triada dins del sobre de votació. En cap d'aquests sobres has d'introduir cap altra documentació, si ho fas,  serà considerat vot nul.
A continuació, cal introduir en el sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial el següent:

Sobre de votació amb la papereta corresponent.
Un dels certificats d'inscripció en el cens.
Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per l'autoritat espanyola, o certificacions de nacionalitat o d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedides pel Consolat d'Espanya al país de residència.

A partir d'aquí, pots optar:

Depositar personalment a les urnes disposades per a això en la teva Ambaixada o Consolat. Des del 17 al 19 de desembre. Hauràs de lliurar el segon certificat d'inscripció en el cens al funcionari consular.
Remetre-ho tot per correu certificat al teu Consolat o Ambaixada. Fins al 16 de desembre. En aquest cas, hauràs d'introduir en el sobre adreçat al Consolat o Ambaixada el següent:

El sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial amb el contingut ja indicat.
El segon certificat d'inscripció en el cens.Serà indispensable per a la validesa d'aquests vots que consti clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d'una oficina de Correus de l'Estat corresponent o, si s'escau, de l'oficina consular de carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica corresponent, que certifiqui de manera indubtable, el compliment dels terminis previstos.

 

Enllaços d’interès

Informació sobre les inscripcions en el Cens electoral
https://sede.ine.gob.es/consulta_electoral_elecciones
Durant el període electoral l'Oficina del Cens Electoral ofereix un servei d’atenció telefònica al número 901.101.900, en el qual s'atendran totes consultes formulades relacionades amb les seves activitats en aquestes eleccions.

Enllaç a la sol·licitud de vot de forma telemàtica (amb la clau CTT enviada al domicili d'ofici) https://sede.ine.gob.es/Solicitud_voto_CERA

Descàrrega de model d'inscripció en el registre consular com a RESIDENT i com a NO RESIDENT 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/ProcesosElectorales.aspx