Mataró

Impostos: per què i per a què?

  • Font: Capgròs.com
  • Actualitzat:
  • Creat:

Article d'opinió sobre els impostos de Juan Carlos Jerez Antequera, 1r tinent d’alcalde i Regidor d’Administració, Bon Govern i Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró

Des de l’inici de la pandèmia del coronavirus, l’Ajuntament de Mataró ha destinat més de 2 milions d’euros a majors despeses derivades de la lluita contra la Covid-19; hem posat 3,5 milions a disposició de la Taula de reconstrucció social i econòmica; hem fet mesures de compensació per activitats que s’han vist afectades per restriccions o tancaments (terrasses, parades de mercats no sedentaris o brossa comercial), i hem habilitat noves ajudes (descomptes lloguers habitatges i locals municipals, microcrèdits ERTO). Per altra banda, han caigut els ingressos com a conseqüència del confinament i tancament d’activitats.

Les previsions per a 2021 indiquen que els efectes de la pandèmia sobre l’economia i sobre la ciutadania seran presents durant un temps, potser anys. Davant d’aquesta realitat, l’Ajuntament continuarà combatent la crisi sanitària, recolzant polítiques de reactivació econòmica i ajudant a l’emergència social. I per això necessitem finançament. Finançament que bàsicament ha de provenir de la capacitat fiscal pròpia (tributs) i de les transferències d’altres administracions (Generalitat, Diputació, Estat, Unió Europea).

A data d’avui no s’han concretat ajuts d’altres administracions per pal·liar la major despesa i els menors ingressos dels ajuntaments. A data d’avui tampoc no s’ha concretat en què consistiran els ajuts a la reconstrucció. És per això que, encara que sigui impopular, el Govern municipal considera necessari incrementar el principal tribut: l’IBI, que és el destinat a mantenir els principals serveis.

L’any passat vàrem publicar per primer cop un Observatori Fiscal de Mataró on es veu quina és la pressió fiscal i les comparatives amb altres ciutats. La proposta per a 2021 situarà el gravamen de l’IBI residencial en un 0,595, encara per sota de la meitat del recorregut fiscal de l’impost (0,615) i per sota de municipis de similars com Badalona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet o Reus. Amb aquest increment, que considerem moderat, el rebut mig residencial pujarà 28 € anuals (poc més de 2 € mensuals).

Pel que fa a la taxa de la brossa domiciliària, en 2021 tindrem un nou i millor contracte. Durant els darrers anys ha estat un clamor popular la necessitat de millorar el servei. El major cost del servei comportarà un increment de la taxa entre 18 i 22 euros anuals (menys de 2 € mensuals).

Per pagar els impostos, hem previst com ajudar a les rendes més baixes, ja siguin jubilats, pensionistes, persones en atur o sotmeses a ERTO amb ajudes que arriben a cobrir fins a la meitat del rebut de la brossa i fins a 250 € com a ajut a l’habitatge. També s’amplien els ajuts a les famílies nombroses i monoparentals.

Amb l’increment d’ingressos per IBI podrem destinar més recursos al Fons de contingència per despeses relacionades amb la lluita contra la pandèmia; més recursos per al Fons d’ajuts i subvencions fiscals; i més recursos per a la Taula de reconstrucció social i econòmica de Mataró.

No fer res abocaria a l’empitjorament de la situació de determinats serveis com la neteja, la seguretat, o el transport, frustrant els compromisos de millora.

Reconeixem que demanem un cert esforç i ens comprometem a que es percebi. L’esforç per la reconstrucció l’estem fent junts i junts hem de vetllar pel futur de la ciutat.