Mataró

Declaració institucional del Grup Municipal Socialista a favor del diàleg polític dins el marc legal de l’estatut i la constitució

  • Actualitzat:
  • Creat:

s’insta al Govern de l’Estat a obrir un procés de diàleg polític amb el Govern de la Generalitat en què tothom pugui defensar les seves idees

En el marc de la proposta de moció que fou treballada i proposada al Congrés de Diputats (el passat dia 11 de setembre) per la qual “s’insta al Govern de l’Estat a obrir un procés de diàleg polític amb el Govern de la Generalitat en què tothom pugui defensar les seves idees, anhels i projectes lliurement, sense imposicions ni impediments. Aquest nou procés haurà d’assolir l’entesa de quins seran els procediments legals i democràtics que permetin a la societat catalana determinar el seu futur en el marc de l’ordenament jurídic vigent” (proposta de PDECAT amb l’esmena acceptada del PSOE)

Aquest ha estat un primer pas important d’apropament de posicions i arguments, malgrat que  la mateixa proposta no prosperés finalment, ha deixat una primera petjada que ens obliga a totes i a tots els demòcrates compromesos amb el diàleg i les solucions dins la política en un Estat de Dret, a seguir treballant i explorant noves vies de consens per poder endegar el camí de la negociació i entesa.  

Correspon, per tant, a les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya, en primer lloc, provar de superar aquesta divisió i reconstruir el consens democràtic al voltant de les institucions de tota la ciutadania catalana, per provar de construir projectes de futur pel país que comptin amb consensos tan amplis com siguin possibles, amb més raó com més profunda sigui la transformació institucional que pretenen.

Ens cal cercar una sortida pactada assolint un compromís ferm amb el diàleg i la negociació com a elements bàsics per a la convivència i reprendre el consens polític que sempre ens ha definit a Catalunya, i la seva unitat civil.

El nostre objectiu i dedicació principals d’aquest consistori ha estat i és el de vetllar pel nostre municipi, i per a totes les nostres conciutadanes i conciutadans que hi conviuen, per la millora de la seva qualitat de vida i la cohesió social dels nostres barris.

Els ajuntaments democràtics catalans, amb els seus acords i pactes transversals entre formacions polítiques, sempre seran per nosaltres espais on el seu pluralisme polític ha possibilitat anys d’entesa i treball conjunt per a la nostra cociutadania.

Per tot l’esmentat, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents ACORDS :

 

1. Defensar el compliment de la llei perquè només hi ha democràcia des del respecte a la legalitat i als mecanismes de reforma de la llei, el que garanteix la nostra llibertat enfront de l’arbitrarietat del poder.

2. Respectar les decisions judicials en el marc del nostre Estat de Dret, tot i manifestar que considerem desproporcionades les mesures cautelars que impliquen la presó provisional dels actuals polítics en privació de llibertat.

3. Instar als Governs de l’Estat i de la Generalitat obrir un procés de diàleg polític entre ambdós en què tothom pugui defensar les seves idees, anhels i projectes lliurement, sense imposicions ni impediments. Aquest nou procés haurà d’assolir l’entesa de quins seran els procediments legals i democràtics que permetin a la societat catalana determinar el seu futur en el marc de l’ordenament jurídic vigent.

4. Impulsar els treballs entre totes les forces polítiques representades al Congrés de Diputats per desenvolupar i acordar dins la recent Comissió Parlamentària de Reforma Institucional una proposta de reforma de la Constitució.

5. Crida a la calma i serenor ciutadanes -també entre les entitats i moviments- per poder assolir un esforç de consens i de suma, pel qual han de sentir-se cridades totes les forces polítiques democràtiques representades al Parlament de Catalunya i a les Corts espanyoles.

6. Traslladar aquests acords al Parlament, al Congrés i Senat, als Governs d’Espanya i de la Generalitat de Catalunya.

 

Mataró, 24 de setembre 2018