Mataró

Declaració Institucional del Grup Municipal Socialista

  • Actualitzat:
  • Creat:

Sobre la universalització dels serveis sanitaris i la lluita contra les llistes d’espera

El passat dia 7 d’abril va celebrar-se el Dia Mundial de la Salut, enguany l’Organització Mundial de la Salut es va plantejar l’objectiu d’assolir la cobertura sanitària universal per a tothom.

Dels del nostre municipi volem sumar-nos a aquest objectiu, denunciant  el trencament que el Govern del Partit Popular ha fet de la Llei General de Sanitat, la Llei Lluch que va garantir la cobertura universal del dret a l’atenció sanitària i a la protecció de la salut.

El decret-Llei del 2012 del Partit Popular va excloure d’aquest dret a centenars de milers de persones i el que és mes greu als més vulnerables. I a més, ha presentat recurs d’inconstitucionalitat a la Llei aprovada pel Parlament de Catalunya de 27 de juny passat que garantia de nou la Universalització de l’Assistència Sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Més enllà de rebutjar aquesta mesura i exigir al Govern de l’Estat la retirada del recurs, que ha deixat suspesa la Llei, també s’ha de poder garantir que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya siguin atesos dins d’uns temps garantits i raonables, i aquest aspecte es responsabilitat únicament i exclusiva de la Generalitat de Catalunya.

Segons dades del Departament de Salut, les llistes d’espera per una intervenció quirúrgica a desembre del 2017 era de 163.809 persones, la de consultes externes i especialistes era de 421.841 persones i la de proves diagnòstiques era de 105.290 persones .

El Govern de la Generalitat no ha complert cap dels compromisos que va adquirir el febrer del 2016 de reduir en un any un 10% el temps d’espera per a les intervencions quirúrgiques, i el 50% del temps d’espera per a la fase diagnòstica o de visita a l’especialista.

Cal afegir que de manera reiterada s’incompleix l’acord del Parlament de garantir la visita al Centre d’Atenció Primària en 48 hores.

Totes aquestes dades adquireixen més gravetat per les diferències territorials, on entre comarques es poden doblar els dies d’espera per alguns procediments quirúrgics *.

 

Per tot això, des del Grup Socialista a l'Ajuntament de Mataró sol·licitem a la resta de grups municipals, el suport als següents:

 

1.- Instar al Govern d’Espanya perquè promogui la derogació del “Real Decret-Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions”

2.- Exigir la retirada del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern d’Espanya contra la llei 9/2017 de 27 de juny d’Universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, aprovada pel Parlament de Catalunya.

3.- Instar a la Generalitat de Catalunya a establir les mesures necessàries, amb objectius clars, calendari, pressupost i formes d’execució per disminuir la bossa actual de llista d’espera tant en proves diagnòstiques, visites a l’especialista, com proves quirúrgiques.

4.- Instar a la Generalitat de Catalunya a l’aprovació d’un Decret d’Accessibilitat, on s’estableixin uns temps màxims garantits per a tots els serveis sanitaris, garantint la qualitat i l’equitat territorial.

5.- Traslladar aquests acords al Govern d'Espanya, a la Generalitat de Catalunya (Departament de Salut), i als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, del Senat, i del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació de Municipis de Catalunya.

 

*A la web del catsalut/llistes d’espera surt per hospital i per procediment i per tant cada territori s’ho pot adaptar